DGKCS Projeleri

dogal-gaz-kombine-cevri-santrali-DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJELERİ HİZMET KAPSAMI

1 .     Danışmanlık

Danışmalık hizmeti kapsamında aşağıda listelenen faaliyet konuları ele alınacak, sevk ve idare edilecektir;  

 • Yatırım yapılabilir potansiyel proje sahalarının tespiti
 • Proje etüt çalışması yapılması
 • Owner’s Engineer yani  İşveren namına çalışacak uzman kadrolu mühendislik firmasının seçimi
 • Design firmasının seçimi
 • ÇED firması seçimi
 • Santral Seçimi ve Optimizasyon Çalışmaları
 • İş Planı Hazırlanması
 • Kaynak Yönetimi
 • Arazi Tahsisi, Arazi Kullanım İzinleri ve Tahsis Amacı Değişiklikleri (Tarım, Orman, Mera),
 • İrtifak ve kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi
 • İlgili özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmelerin, çalışmaların yürütülmesi
 • EPDK Lisans başvuru ve faaliyetlerin yürütülmesi
 • Bağlantı görüşü başvurusu, Bağlantı ve Sistem Kullanım anlaşmalarının yapılması
 • MİGEM, İl Özel İdareleri, TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili diğer bakanlıklar nezdinde işlemlerin yürütülmesi
 • İmar plan tadillerinin yaptırılması
 • İnşaat izinlerinin alınması
 • Teşvik belgesi alınması için gereken izin ve işlerin organize edilmesi
 • Finansal görüşmelerin yürütülmesi

2. Yatırım Değerlendirme;

 • Geliştirilen / geliştirilmiş projelerin veyahut hazır işletmenin devir alınması durumunda , proje ve yatırım değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi
 • Fizibilite raporlamalarının yaptırılması
 • Geliştirilen / geliştirilmiş projelerin veyahut hazır işletmenin devir alınması durumunda finansal model çalışmalarının yapılması; gelir gider, amortisman, vergi, net bugünkü değer, iç verim oranı, borç çevirme katsayısı hesapları

3. Proje Yönetimi

 • Proje ve Mühendislik çalışmalarının yönetilmesi, koordinasyonu
 • Planlama, bütçe ve maliyet kontrol hizmetleri
 • Tedarik, hizmet ve yapım işlerinin ihale dosyalarının hazırlanması
 • İhale düzenlenmesi
 • Tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmelerin imzalanması
 • Sözleşme yönetimi, iş değişikliği emirlerin verilmesi, hak taleplerinin değerlendirilmesi
 • Proje ve işletme sigorta işlemlerinin yürütülmesi
 • Ödemelerin düzenlenmesi
 • Saha kalite kontrol hizmetleri, imalatın denetlenmesi
 • İşletme personelinin ve organizasyonun yapılması
 • Onarım ve bakım firmasının seçilmesi ve sözleşmesinin yapılması
 • Test ve devreye alma işlmlerinin organize edilmesi
 • Bakanlık kabullerinin yaptırılması