Petrol Arama – Çıkarma Danışmanlığı

petrol-arama-300x225

Kendir Grup Petrol Arama Üretim Süreç Danışmanlığı kapsamında aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

 • Türkiye’de Petrol Arama/Çıkarma/Üretim ile ilgili ruhsat ve tüm diğer süreçlerde PİGM (Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) nezdinde gerekli işlemlerin verilecek yetki ile yürütülmesi ve koordinasyonu,
 • Petrol Potansiyeli yüksek ruhsatların ve alanların tespit edilmesi işlemlerinin koordinasyonu,
 • Ruhsatlar boş ise PİGM(Petrol İşleri Genel Müdürlüğü)’den ruhsat alım işlemlerinin verilecek yetki ile koordinasyonu;
 • Ruhsat başkasında ise ruhsat sahipleri ile ortaklık şartlarının araştırılması, müzakere edilmesi, arama-üretim anlaşmaları imzalanması alanında gerekli koordinasyon,
 • Alınan/alınacak ruhsatların jeolojik ve jeofizik analizlerinin yapılarak petrol gaz potansiyelinin değerlendirilmesi, yapılmış olan analizlerin yeniden değerlendirilip kontrol edilmesi için gerekli koordinasyon,
 • Operasyonel süreçte çalışacak olan teknik personelin (Jeolog, Jeofizikçi, Petrol Mühendisi, vb.) istihdam edilmesinin koordinasyonu, operasyon ekibinin kurulmasının koordinasyonu ve operasyonel sürecin koordinasyonu,
 • Gerekli 2D ve 3D Sismik programların hazırlanması, operasyonel sürecin koordinasyonu ve bu konuda gerekli anlaşmaların yapılması koordinasyonu, sismik verilerin değerlendirilerek, petrol ve gaz potansiyeli olan kapanların belirlenmesi, sondaj yapılacak yerlerin saptanması ve sondaj programlarının hazırlanması, sondaj sonuçlarının değerlendirilmesinin koordinasyonu,
 • Sondaj yapacak sondaj şirketlerinin seçimi, sondaj anlaşmalarının yapılması operasyonel sürecin koordinasyonu ve bu konuda gerekli her türlü işlerin ve anlaşmaların yapılması koordinasyonu,
 • Arama ve üretim işlerinin yönetimi ve koordinasyonu.

Petrol Arama – Çıkarma – Üretim Alanındaki TECRÜBELERİMİZ :

Kendir Grup ve konusunda deneyimli ekibine ait tecrübeler şunlardır:

 • Petrol endüstrisinin arama üretim işlerinde yaklaşık 38 yıllık tecrübe. Bu tecrübenin 8 yılı ABD de geri kalanı TPAO (Türkiye Petrolleri A.O.) da kazanılmıştır.
 • Sismik, gravite, magnetik etüt programlarının hazırlanması, sahadaki uygulamalarının ekip şefi olarak yönetimi
 • Elde edilen bütün jeolojik, jeofizik, kuyu bilgilerinden yapılan yorum çalışmaları ile petrol-gaz prospektlerini gösteren haritaların yapılması ve delinecek sondajların yerlerinin saptanması, delinecek kuyuların sondaj, log, test programlarının hazırlanması
 • Sondaj sonuçlarının degerlendirilmesi, petrol veya gaz keşfi yapılmışsa, ticari petrol keşfi yapılıp yapılmadığının delinecek tespit kuyuları ile test edilmesi, tespit kuyu lokasyonlarının belirlenmesi, petrol-gaz rezervlerinin hesaplanması, projenin fizibilite çalışmalarının yapılması, üretim programının yapılması
 • Türkiyeye gelerek TPAO ile ortak çalışmak isteyen Amoco, Arco, Chevron, Exxon vs gibi şirketlerle petrol arama-üretim anlaşmalarının müzakeresi ve sonuçlandırılması. Bu yapılan anlaşmalarla Türkiyede bu günkü değeri ile yaklaşık 550 milyon dolar yatırım yapılmıştır.
 • TPAO ile birlikte Kazakistan’ da bir petrol arama üretim anlaşması imzalanması müzakere edilerek sonuçlandırılmış ve yeni kurulan şirketin Türk tarafının genel müdürü olarak 5 yıl süre ile yönetilmiştir. Bu şirket 20 yıl süre ile üretim yaparak yaklaşık 30 milyon varil petrol üretmiştir. Halen üretimine devam etmektedir.
 • TPAO nun yurt dışı petrol arama üretim işlerini yürütmek için yabancı mevzuata göre kurmuş olduğu TPİC ( Turkish Petroleum International Company)’ nin kuruluşunda kilit görev yaparak çeşitli uluslararası petrol arama üretim anlaşmalarını sonuçlandırmış, anlaşmaların uygun şekilde icra edilmesini teknik ve idari yönden denetlemiştir.
 • Türkiye’de özel şirketlerde yurt içi ve yurt dışı petrol arama projelerinin yürütülmesi ve koordinasyonda 7 yıllık özel sektör tecrübesi.