İK

Kendir Grup yürütmüş olduğu üst düzeydeki projelerde ana unsurun nitelikli insan kaynağı olduğunun bilinci ile eşit fırsat prensibine dayalı olarak nitelikli ve kendini geliştirmeye açık bireyleri takıma katmayı hedeflemektedir. İletişim için info@kendirgrup.com.tr